سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تکنولوژی آموزشی

با سلام ... ورود شما را به وبلاگ تکنولوژی آموزشی خوش آمد میگویم امیدوارم که مطالب این وبلاگ مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد ....

مالتی مدیا بیلدرز مالتی مدیا بهرت بگویم       مطالب گشته اینک جستجویم
اگرچه ظاهری دیدم من از آن     نشد فرصت که رفته تا به پایان
نه چندان ذهن من کرده است یاری    چنان که کار خود را اعتباری
ولی باشد مسلم خوب و زیبا    به هر مطلب رهی آورده پیدا
چنان که محتوایی در نظر بود     رهی آسان برای جمله بگشود
علوم و املا و درس ریاضی     تو را از جمله آنها کرده راضی
بیارد کودکان را جمله بر کار       نه بیدارس، که خوابش کرده بیدار
چنان انگیزه داده ، شور و دقت      تفنن بینی از آنها  و لذت
نه دستشویی بیارد آن زمان یاد     نه تشنه ، نه قلم از دستش افتاد
سراسر یادگیری می شود او       خودش از بهر مطلب گشته پی جو
نخواهی، گر ببیند یاد گیرد        بخواهی و نگیرد ، پس بمیرد
ولی کاری بخواهد بهر تولید       که جز خود از همه دارم من امید
که بوده سهل و آسان کار با آن      نه علمی خواهد اما آن فراوان
اگر ساده بخواهی در خور خویش      رهی آسان برایت بوده در پیش
نه که دادآفرین گردی به یک روز        ولی بر سهم خود گردیده پیروز
تو کاری می کنی ، دیگر دگر کار     همه یکجا رود از بهر انظار
چو کوه تجربه گردیده و کار        تویی یک قطره از دریای بسیار
معلم هستی و دریای امید       به هر گامت چنین حالی توان دید
فقط کافی کتابی خوانده و کار     نه فکرت صرف شعر و نظم اشعار
قدم یک دانه گر برداری آن سو       بگویی عاشقم ،پس عشق من کو
به بیداری چو مالتی برگزینی     به خوابت مدیا بیلدر ببینی


[ چهارشنبه 92/11/30 ] [ 2:49 عصر ] [ مریم زارع احتشامی ]

[ نظر ]